Update

Zondagmiddag 19 februari speelt Off Track in café Gelderingen in Steenwijkerwold.

Over Off Track

Celtic music with an edge. Dat betekent niet alleen standaard Ierse nummers bij Off Track. We houden ook van ballads die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt en spelen Jigs , Reels en Hornpipes tussen de songs door.

Uitstapjes zijn er ook naar mooie Amerikaanse songs en zelfs filmmuziek schuwen we niet. De muziek van de series "Outlander" en "Game of Thrones" staan ook op ons lijstje. Wie weet wat de toekomst ons, als we weer mogen oefenen, nog meer zal brengen.

Tussen de songs proberen we muzikale intermezzo's in te bouwen. Hierbij geven we elkaar de ruimte om te improviseren. Dat maakt, hoewel dit ook wel eens misgaat,  onze muziek vaak verrassend.

Veel songs worden bij de aankondiging in hun historische perspectief geplaatst. Zo gaat het lied ook meer leven bij de toeschouwers. En hoort men de gitaar langzaam aanzwellen bij de aankondiging, dan weet het publiek dat  de instrumenten gaan spreken.


Celtic music with an edge. It does mean Off Track is not only playing standard Irish songs at. We also like ballads that have been forgotten a bit and play Jigs, Reels and Hornpipes in between songs.

We make musical trips to beautiful American songs and we even play some music known from big TV series. The music from the series "Outlander" and "Game of Thrones" are also on our list. Who knows what the future will bring us, if we can practice again.

We try to build in musical interludes between the songs. We give each other space to improvise. Although this sometimes goes wrong, it often makes our music surprising.

Before playing a song we tell a little about it by placing it in its historical perspective. In this way the song also comes to life for the audience. And if one hears the guitar slowly swell the story teller and the audience knows that the instruments are going to speak.