De Band

PETER

Peter speelt gitaar en verzorgt de zang. Een aantal jaren geleden is hij begonnen met het organiseren van Ierse sessies in een Ierse pub in Meppel. Zijn passie voor de Ierse folk werd daarmee groter en groter. De sessie in Meppel leverde de basis voor Off Track en Peter de eeuwige roem als oprichter van Off Track.

Peter plays the guitar and provides the vocals. A few years ago he started organizing Irish sessions in an Irish pub in Meppel. His passion for Irish folk grew bigger and bigger. The session in Meppel provided the basis for Off Track and Peter's eternal fame as founder of Off Track.


DIRK

Dirk was een trouwe bezoeker van de Ierse sessies in Meppel. Zo is hij bij de band terecht gekomen. Dirk verzorgt de percussie en wil ook nog wel eens een refrein mee zingen

Naast de bodhran bespeelt hij nog meer ritme instrumenten. Met zijn wooden spoons is hij groot geworden. Sinds kort zijn daar ook de cajon en cajon comparsa bij gekomen.

Dirk is ook de verteller van de band. Als een ware entertainer weet hij de nummers zo te brengen dat het publiek echt in de extensie van de song zit.

Dirk was a loyal visitor to the Irish sessions in Meppel. That's how he ended up with the band. Dirk takes care of the percussion and also likes to sing a chorus.

Besides the bodhran he plays even more rhythm instruments. He has grown up with his wooden spoons. Recently the cajon and cajon comparsa have also been added.

Dirk is also the story teller of the band. As a true entertainer he knows how to bring the songs in such a way that the audience is really torn into the extension of the song.


TAMARA

Tamara speelt dwarsfluit en verzorgt ook zang in meerdere nummers. Zij speelde al veel in de Ierse sessies in Groningen en werd ook een trouwe bezoeker van de Meppeler sessies. Er was daar een klik met Peter en daarmee werd haar aandeel in Off Track gewaarborgd. Zij trad toe tot de band.

Tamara plays the flute and also provides vocals in several songs. She already played a lot in the Irish sessions in Groningen and also became a loyal visitor of the Meppeler sessions. There was a click on the Meppeler sessions with Peter and her share in Off Track was guaranteed. She joined the band.


HILKE

Hilke en Tamara kennen elkaar van de Ierse sessies in Groningen. Toen we dan ook zonder violist kwamen te zitten heeft Tamara Hilke uitgenodigd en dat bleek een gouden greep. Zij speelt viool en dat gaat van swingende tunes tot mooie intermezzo's tussen de coupletten van de diverse songs.

Hilke and Tamara know each other from the Irish sessions in Groningen. When we ended up without a violinist, Tamara invited Hilke and that turned out to be gold. She plays the violin from swinging tunes to beautiful interludes that fit to our various songs.