de hornpipe

the hornpipe

In Nederland kennen we de "hornpipe" beter als horlepiep. De horlepiep is van oorsprong een beweeglijke Schotse solodans die door matrozen werd gedanst. We kennen toch allemaal wel de sailors Hornpipe.

In the Netherlands we know the "hornpipe" better as "horlepiep". The hornpipe was originally a lively Scottish solo dance that was danced by sailors. We all know the sailors Hornpipe.

Hollandse zeevaarders vonden hem in de 19e eeuw zo leuk dat ze hem mee naar Nederland genomen hebben. Boerendansen op klompen hebben vaak een hoog Hornpipe gehalte. Op een hornpipe kun je door huppen en springen al bij de muziek betrokken raken. Typisch Music voor op bruiloften en kermissen.

Dutch sailors liked him so much in the 19th century that they took him to the Netherlands. Farm dances on wooden shoes often have a high Hornpipe content. On a hornpipe you can already get involved in the music by hopping and jumping. Typical music for weddings and fairs.

In Ierland zijn de hornpipes erg geliefd en worden ze in een hoog tempo gespeeld. Soms zie je in de Pub dat het publiek gezellig de hornpipe gaat dansen.

In Ireland the hornpipes are very popular and are played at a fast pace. Sometimes you see in the Pub that the audience is going to dance the hornpipe.