de jig

the jig

In de 16e en 17e eeuw was de jig een populaire dans in Schotland en Noord Engeland. In Frankrijk was in de Barokke periode, begin 1700, erg populair. Onder de naam gigue werd het een levendige solo dans waar vooral aan het hof van genoten werd.

In the 16th and 17th century the jig, was a popular dance in Scotland and Northern England. In France in the Baroque period, early 1700, it became very popular. Named as gigue it was a lively solo dance that was especially enjoyed at court.

Het duurt tot de 18e eeuw tot Ierland in de ban van de Jig kwam. Reizende dansmeesters introduceerden de Jig in de plaatsen waar ze hun dansvaardigheid demonstreerden. Het was een makkelijke solodans waarin veel sprongen voor kwamen.

It was not until the 18th century that Ireland fell under the Jig's spell. Traveling dance masters introduced the Jig to the places where they demonstrated their dancing skills. It was an easy solo dance with many jumps.

Toehoorders werden bij de dans betrokken en dat was het begin van de Jig die mensen verbindt. Ierland heeft daarmee de Jig in zijn hart gesloten en het hun dans gemaakt. Zelfs de Titanic moest eraan geloven.

Audiences were involved into the dance and that was the beginning of the Jig that connects people. Ireland has thus embraced the Jig and made it their dance. Even the titanic had to take it.