de reel

the reel

De Reel is een inheemse Schotse dans. In de 16e eeuw konden mensen die deze nogal wilde dans uitvoerden nog wel eens van hekserij beschuldigd worden. Toch zit er ook een Noors tintje aan. De "Rulla", wat "wervelen" betekent, was daar in de middeleeuwen al bekend.

The Reel is a native Scottish dance. In the 16th century, People who performed the rather wild dance could sometimes be accused of witchcraft. Yet there is also a Norwegian touch to it. The "Rulla", which means "whirl", was already known there in the Middle Ages.

Nadat de dans aan het eind van de 18e eeuw in Ierland geïntroduceerd was bloeide hij op. Dit was een dans waar je je energie in kwijt kon. De viool kreeg een belangrijke taak in de vertolking van de Reel.

After dance was introduced to Ireland at the end of the 18th century, it flourished. This was a dance where you could put your energy into. The violin was given an important role in the performance of the Reel.

Het waren de vele Ierse immigranten die de Reel naar de andere kant van de oceaan brachten. Reel ritmes zijn terug te vinden in de Cajun en Zydeco muziek. Zelfs de Old time American Music en de muziek uit het Franstalige Quebec ontkwamen niet aan de invloed van de Reel.

It were the many Irish immigrants who brought the Reel across the ocean. Reel rhythms can be found in Cajun and Zydeco music. Even the Old time American Music and the music from French-speaking Quebec did not escape the influence of the Reel.