Dirks art

Als pensionado heb je wat meer tijd. Een nieuwe hobby van mij is het minimaliseren van foto's tot zwart-wit vlakken. Met een dikke watervaste stift breng ik de afbeelding over op een canvas lijst waarna ik het geheel met lak zodanig fixeer dat het gerust buiten, wel onder dak, kan hangen.


Een uitdaging was het om de bandleden op deze manier te portretteren. Kijk maar eens hoe onze foto's veranderd zijn in een zwart-wit afbeelding.


Ook mag ik graag Keltische afbeeldingen of symbolen reproduceren. Ook hier met dikke watervaste stift en weer gefixeerd met lak.

As a retiree you have a little more time. A new hobby of mine is minimizing photos to black and white areas. With a thick waterproof marker I transfer the image to a canvas frame, after which I fix the whole with lacquer in such a way that it can hang outside, but under a roof.

It was a challenge to portray the band members in this way. Just look at how our photos have turned into a black and white image.

I also like to reproduce Celtic images or symbols. Also here with a thick waterproof marker and fixed again with lacquer.


- Jacky o'Connor, boer en muzikant uit Castleisland (Co. Kerry). Veel mee gespeeld maar helaas een

  aantal jaren geleden overleden.

- Muurschildering in Dooleys bar aan de Merchants Quay in Waterford.

- Iers kruis en round tower in Glendalough.

- Wegwijzer als onderdeel van de lange afstandswandeling Beara way.


- Jacky o'Connor, farmer and musician from Castleisland (Co. Kerry). Played a lot with him but he

unfortunately died several years ago.

- Mural in Dooley's bar on Merchants Quay in Waterford.

- Irish cross and round tower in Glendalough.

- Signpost as part of the long distance walk Beara way.


- Gemaakt voor de Elisabeth hoeve. Hier gaan we met de band spelen op 4 september.

- Cadeautje voor een goede vriendin. Een heildronk op haar verjaardag.

- Zangeres op het maandelijkse muziekavondje bij mij thuis.

= Sessie in de Half Barrel (Castleisland Kerry) met Jay Kuschinsky en Dirk Hofman.


- Made for Elisabeth farmhouse. Here we are going to play with the band on September 4th.

- Gift for a good friend. A toast on her birthday.

- Lady Singer at the monthly music evening at my house.

= Session in the Half Barrel (Castleisland Kerry) with Jay Kuschinsky and Dirk Hofman.