oefenmiddag op camperplaats Meppel

Van de nood een deugd maken!

Zaterdag 24 juli, oefenmiddag voor Off Track in onze geliefde kerk in Meppel. En dat in vakantietijd. Mooi niet! De koster van de kerk was ook op vakantie. En iedereen weet, zonder de koster geen plek in de kerk.

Wat nu? Dirk was met de camper naar Meppel gekomen en stond met zo'n 20 campers op de camperplaats bij de passantenhaven. Het was mooi weer dus waarom niet bij de camper de oefenmiddag door laten gaan. En zo geschiedde. Drankjes, broodjes alles was aanwezig. Zo nu en dan werd een gevoelig nummer verstoord door de waakse Labradoedel van Wietske, dan weer lag de hond er rustig bij zoals te zien is op het filmpje.

De reacties van de camperaars waren erg positief. Men kwam zelfs met hapjes voor ons langs. Ook een verloren fles wijn in het innige gezelschap van een Camembert kwam langs gechaperonnerd door een vriendelijk ogende dame op leeftijd.

Herhalingsgevaar niet uitgesloten.


Do something at the drop of a hat!

Saturday 24 July, practice afternoon for Off Track in our beloved church in Meppel. And that during vacation time. I do not think so! The sexton of the church was also on vacation. And everyone knows, without the sexton there is no place in the church.

What now? Dirk had come to Meppel with his camper and stood with about 20 campers on the camper place at the passer-by harbor. The weather was nice so why not let the practice afternoon continue at the camper. And so it happened. Drinks, sandwiches everything was there. Every now and then a sensitive number was disturbed by Wietske's watchful Labradoodle, then again the dog lay there calmly as can be seen on the video.

The reactions of the campers were very positive. They even came with snacks for us. Also a lost bottle of wine in the intimate company of a Camembert came by chaperoned by a friendly looking elderly lady.

Risk of recurrence not excluded.