songs info

                    Een greep uit de nummers die we graag spelen bij onze optredens.                           selection of the songs we like to play at our gigs.

The Wild rover ballad

In de jaren 70 voor het eerst op deze manier gezongen door de band "Kees Ouwejan & makkers". Nee, geen geklap maar een emotionele invulling van het nummer.

In the 70's for the first time sung in this way by the band "Kees Ouwejan & makkers". No clapping this time but an emotional interpretation of the song.


The Kings shilling

Engeland eind 18e eeuw. Er dreigt een oorlog tegen de republiek Frankrijk. De Kings shilling werd het symbool bij het recruteren van soldaten voor deze oorlog. "Pak die shilling van de koning en ga mee op oorlog" is het refrein. Het laatste refrein is anders en laat de waanzin van de oorlog zien. "Pak die shilling van de koning en je sterft in de oorlog!"

England at the end of the 18th century. War is imminent against the republic of France. The Kings shilling became the symbol of the recruitment of soldiers for this war. "Take the Kings shilling and you're of to war" is the chorus. The last chorus is different and shows the madness of the war. "Take the Kings shilling and you'll die in war!"


Isle of Hope

Een gevoelig lied over de aankomst van de Europese immigranten in Amerika. Op Ellis Island werden de immigranten onderzocht, werden de zieken en zwakkeren eruit gehaald. Best bijzonder dat een meisje van 15 de eerste immigrant was die voet zette op Ellis Island.

A sensitive song about the arrival of the European immigrants in America. On Ellis Island, the immigrants were examined, the sick and infirm were taken out. Quite special that a girl of 15 was the first immigrant to set foot on Ellis Island.


Skye boat song

Bekend van de TV serie Outlander. Tamara zingt echter de originele tekst waarin het de Schotten lukt om "Bonnie prince Charlie" uit de handen te houden van de "Redjacks". Verkleed als keukenmeid wordt prince Charlie naar een boot gebracht die hem naar het veilige Isle of Skye zal brengen.

Known from the TV series Outlander. However, Tamara sings the original lyrics in which the Scots manage to keep "Bonnie prince Charlie" out of the hands of the "Redjacks". Dressed up as a kitchen maid Prince Charlie is taken to a boat that will bring him to the safe Isle of Skye.


Ready for the storm

Geschreven door de geweldige Schotse singer/songwriter Dougie MacLean. We spelen het nummer iets meer uptempo, een storm moet tenslotte razen. Als je elkaar maar vertrouwt kun je zelfs de grootste stormen overwinnen. Daar kan men in onze haastige maatschappij nog wat van leren.

Written by the great Scottish singer / songwriter Dougie MacLean. We play the song a bit more uptempo, after all a storm has to rage. If you just trust each other, you can overwin even the biggest storms. In our hurried society one can learn something from that.