Tocht om de noord - Groningen

Tijdens de tocht om de noord wordt 75 jaar leven in vrijheid gevierd. Het is een 2-daagse wandeltocht door het noorden van Nederland. Zaterdag 18 september mocht Off Track, helaas zonder Dirk, met hun muziek de drommen wandelaars richting het einde van de tocht begeleiden.

Op de grens van Delfzijl kregen we nabij camping "de Leeuw" een speellocatie toegewezen. Wat een heerlijke plattelandsplek. Veel tractoren waarvan de vriendelijk groetende bestuurder de plattelandsmentaliteit alle eer aandeed. Dat laatste gold ook voor de mensen van camping "de Leeuw" die zorgden dat wij niets te kort kwamen.

Er was een diversiteit aan wandelaars die wij de laatste kilometers nog een keer op konden beuren. Ja, dat dachten wij, maar het was geweldig om te zien hoe wij als band zoveel positieve bijval kregen dat wij eerder het idee kregen zelf elke keer opgebeurd te worden. De groeten, lachende gezichten en positieve opmerkingen waren ontelbaar.

The trip round the north celbrates 75 years of life in freedom. It's a 2-day walking tour through the north of the Netherlands. On Saturday September 18th, Off Track, unfortunately without Dirk, was allowed to accompany the throngs of walkers towards the end of the tour with their music.

On the border of Delfzijl, we were assigned a play location near camping "de Leeuw". What a lovely countryside spot. Many tractors whose friendly greeting driver did full justice to the rural mentality. This also applied to the people of camping "de Leeuw" who ensured that we were not short of anything.

There was a diversity of hikers that we could cheer up again during the last kilometers. Yes, we thought so, but it was great to see how we as a band received so much positive acclaim that we got the idea of being cheered up every time. The greetings, smiling faces and positive comments were countless.