video's

Lilting Banshee gecombineerd met Ierse dans. Een TV opname uit de jaren 60 met muziek van de band.

Lilting Banshee combined with Irish dance. A TV recording from the 1960s with the bands music.


Go to sea no more, een verhaal over de walvisvaarder Jack Sprat die het even niet allemaal meezit.

Go to sea no more, a story about the whaler Jack Sprat, for whom things are not going very well.


Morrisons Jig, een vaak gespeelde jig op Ierse sessies.

Morrisons Jig, a frequently played jig on Irish sessions.

Loch Lomond. Het lied verhaalt over de Engelse represailles na de door de Schotten verloren "Battle of Culloden" in 1746.

Loch Lomond. The song tells of the English reprisals after the "Battle of Culloden" lost by the Scots in 1746.


Ride on - Here comes the rain again. Het lied gaat over je eigen pad volgen. De bewondering voor de ander blijft, net zoals de behoefte aan lichamelijke affectie. Maar dan: "Here comes the rain again". Met dit nummer van de Eurythmics word je door ons weer terug in de werkelijkheid gezet. De koude douche is haast onontkoombaar.

Ride on - Here comes the rain again. The song is about following your own path. The admiration for the other remains, as does the need for physical affection. But then: "Here comes the rain again". With this song from the Eurythmics you will be put back into reality by us. The cold shower is almost inescapable.